Photos: Ki Oni Album Release Show

Photos: Ki Oni Album Release Show

Β 

September 22, 2023 (Los Angeles, CA):

Thank you to Floating for hosting Ki Oni's album release show for 𝔸 π•ƒπ•–π•šπ•€π•¦π•£π•–π•π•ͺ π•Šπ•¨π•šπ•ž 𝕋𝕠 𝔼𝕧𝕖𝕣𝕝𝕒𝕀π•₯π•šπ•Ÿπ•˜ π•ƒπ•šπ•—π•–. A serene set at the Audubon Center was the perfect way to celebrate this delicate triumph.


Ki Oni + Friends included contributions from Devin Daniels, Pauline Lay,Β Brian Griffith, Shuwen Zhao, and Ian Macphee.

𝔸 π•ƒπ•–π•šπ•€π•¦π•£π•–π•π•ͺ π•Šπ•¨π•šπ•ž 𝕋𝕠 𝔼𝕧𝕖𝕣𝕝𝕒𝕀π•₯π•šπ•Ÿπ•˜ π•ƒπ•šπ•—π•– is out now on cassette + digital

Β 


Photos by Christian Kim & Noah Klein

Back to blog